Kontaktujte nás, viac informácii

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb. Poskytovateľom je Pavel Kunák - Acheron D.C.,Štiavnická 687/12, 94901 Nitra, IČO: 53424191. Služba je prevádzkovaná iba v rámci mesta Nitra a priľahlých obcí. Ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú inak.

Zobraziť kompletné obchodné podmienky

Partneri